TJ 100k – Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: 'Chưa đi chưa biết Sài Gòn'

Ở Sài Gòn mọi thứ đều rất đắt đỏ và sự xa hoa đã lên ngôi. Chúng tôi xin trích một đoạn văn thú vị từ Indo-Chine française (Đông Dương thuộc Pháp) của các ông Bouinais và Paulus về kiểu sống ở Sài Gòn, được bác sĩ Baurac dẫn lại trong bộ sách Nam kỳ và cư dân.

  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Những công trình đẹp nhất ở Sài Gòn
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Thủ phủ của Nam kỳ xưa
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Sài Gòn hoa lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *